நெல்லும் க‌ல்லும் (ப‌குதி 2)

>> Sunday, May 4, 2008

தாய்த் த‌மிழைத் தூய்மை செய்வோம்

-க‌ம்பார் க‌னிமொழி குப்புசாமி-

வ‌ட‌மொழி - த‌மிழ்

அத‌ம்செய்த‌து யானை - அழிவுசெய்த‌து யானை
அத‌ர்ம‌ம் செய்ய‌ற்க‌! - தீமை செய்ய‌ற்க‌!
அதிச‌ய‌மாய் இருக்கிற‌து - விய‌ப்பாய் இருக்கிற‌து
அதிப‌தியானான் - பெருந்த‌லைவ‌னானான்
அதிப‌ர் வ‌ந்தார் - த‌லைவ‌ர் வ‌ந்தார்
அதிர்ஷ்ட‌மாக‌க் கிடைத்த‌து - ந‌ல்வாய்ப்பாக‌க் கிடைத்த‌து
அதிர‌ச‌ம் வேண்டுமா? - ப‌ண்ணியார‌ம் வேண்டுமா?
அதிருப்தி த‌ந்த‌து - ம‌ன‌க்குறை த‌ந்த‌து
அதோக‌தி அடைந்தான் - கீழ்நிலை அடைந்தான்
அந்த‌ர‌ங்க‌மாக‌ப் பேசினான் - ச‌முக்க‌மாக‌ப் பேசினான்
அந்த‌மில்லாத‌து அறிவு - முடிவில்லாத‌து அறிவு
அந்த‌ஸ்தைப் பார்ப்ப‌தில்லை - த‌ர‌த்தை பார்ப்ப‌தில்லை
அந்தாதிப் பாடல்க‌ள் - க‌டைமுத‌ல் பாட‌ல்க‌ள்
அந்திம‌க் கால‌ம்வ‌ரையில் - இறுதிக் கால‌ம்வ‌ரை
அந்நிய‌னாக‌ எண்ணாதே - வேற்றாளாக‌ எண்ணாதே
அநாதையாய்த் திரிகிறான் - எதிலியாய்த் திரிகிறான்
அநாம‌தேய‌ அறிக்கை - பெயர‌ற்ற‌ அறிக்கை
அநியாய‌மாக‌ப் பேசாதே! - நேர்மையின்றிப் பேசாதே!
அநீதி இழைக்காதே! - தீங்கு இழைக்காதே!
அப்பாவி ம‌க்க‌ள் - குற்ற‌ம‌ற்ற‌ ம‌க்க‌ள்
அப்பாவி அவ‌ன் - வெள்ளைம‌ன‌த்தான் அவ‌ன்
அப்பியாச‌ம் செய்தான் - ப‌யிற்சி செய்தான்
அப்பிராய‌ம் உண்டு - எண்ண‌ம் உண்டு
அப்பிராய‌ம் கூறினான் - க‌ருத்துக் கூறினான்
அப்பிராணி இவ‌ன் - அறியாத‌வ‌ன் இவ‌ன்
அப‌க‌ரிக்காதே பொருளை - ப‌றிக்காதே, பொருளை
அப‌ச்சார‌மான‌ செய‌ல் - ம‌திப்ப‌ற்ற‌ செய‌ல‌து
அப‌த்த‌மாய்ப் பேசாதே - பொய்மொழி பேசாதே
அப‌ய‌ம் அளித்தான் - த‌ஞ்ச‌ம‌ளித்தான்
அப‌ராத‌ம் க‌ட்டினான் - த‌ண்ட‌ம் க‌ட்டினான்
அப‌ரிமித‌ விளைச்ச‌ல் - அள‌வில்லா விளைச்ச‌ல்
அப‌லைப் பெண்ண‌வ‌ள் - பேதைப் பெண்ண‌வ‌ள்
அபாய‌த்திற்குரிய‌ இட‌ம் - பேரிட‌ர்க்குரிய‌ இட‌ம்
அபாய‌ம் வ‌ர‌லாம் - கேடு வ‌ர‌லாம்
அபாய‌த்திற்கு வ‌ழியாகும் - ஏத‌த்திற்கு வ‌ழியாகும்
அபாய‌ம் வ‌ருமா? - இட‌ர் வ‌ருமா?
அபார‌ வெற்றி - பெரு (நிலை) வெற்றி
அபார‌மான‌ விளையாட்டு - மிக‌ச்சிற‌ப்பான‌ விளையாட்டு
அபிந‌ய‌த்தோடு ஆடினாள் - ந‌ளிந‌ய‌த்தோடு ஆடினாள்
அபிப்பிராய‌ம் என்ன‌? - க‌ருத்து என்ன‌?
அபிப்பிராய‌ப்ப‌ட்டான் - விருப்ப‌ப்ப‌ட்டான்
அபிப்பிராய‌ம் கேட்டாயா? - க‌ருத்துக் கேட்டாயா?
அபிமான‌முண்டு உன்னிட‌ம் - ம‌திப்புண்டு உன்னிட‌ம்
அபிமான‌ம் உண்டு - ந‌ன்ம‌திப்புண்டு
அபிமானியான‌வ‌ன் - ப‌ற்றாள‌னான‌வ‌ன்
அபிவிருத்தி க‌ண்ட‌து - வ‌ள‌ர்ச்சி க‌ண்ட‌து

ஞாயிறு ந‌ண்ப‌ன் (04.05.2008)

தொட‌ரும்...

Facebook Blogger Plugin: Bloggerized by AllBlogTools.com Enhanced by MyBloggerTricks.com

0 கருத்து ஓலை(கள்):

Blog Widget by LinkWithin
© 2007-2015 ஓலைச்சுவடி, மலேசியா - olaichuvadi@gmail.com

Blogger templates made by AllBlogTools.com

Back to TOP