ஓலையில் எழுதுவது எப்படி? (காணொளி)

>> Tuesday, January 17, 2012

அண்மையில் விழுதுகள் எனும் தொலைக்காட்சி தொடரின் அங்கமாக ’ஏடும் எழுத்தாணியும்’ எனும் தலைப்பில் கடாரத் தமிழ் பேரறிஞர் மருத்துவர் திரு.செயபாரதி ஓலைகளில் எழுத்தாணி கொண்டு எழுதும் முறை குறித்து விளக்கமளித்தார். அதன் காணொளி இதோ :-

Read more...
Blog Widget by LinkWithin
© 2007-2015 ஓலைச்சுவடி, மலேசியா - olaichuvadi@gmail.com

Blogger templates made by AllBlogTools.com

Back to TOP